Aktivitetsløype

Strateg? Løsningsorientert? Kommunikatør?

I Kreativ Mestring - Challenge Course får du brukt hele deg. Vår team building er basert på Experiential Education/Lek – Lev - Lær. Vi har bygget en aktivitetsløype med alt fra lekne oppgaver til mer kompliserte hodebry oppgaver. Kommunikasjon, tillit og ansvar er nøkkelord, og opplegget passer for alle aldre. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og tilbud.

Challenge Course er satt sammen av en rekke elementer som kan brukes til å få grupper til å jobbe bedre i team, utvikle bedre kommunikasjon innen gruppa, så vel som personlig utvikling. 

 

Utbyttet av et Challenge Course innebærer økt innsikt i:

 • Kommunikasjon

 • Beslutningstagning

 • Konfliktløsning

 • Ledelse

 • Tillit

 • Individuelt ansvar

 • Gruppeprosesser

I tillegg gir Challenge Course deg

 • Økt selvtillit

 • Fysiske utfordringer

 • Og så er det MORO!
   

Ideen bak Challenge Course tok form på åttitallet i USA da målet var å få militære grupper til å bli dynamiske og samkjørte enheter på en så rask måte som mulig. Man så da at å gjøre aktiviteter sammen ikke var nok. Det som ble viktigere for å knytte gruppen sammen var å finne årsaken til at øvelsene ble utført på den ene eller andre måten. Fokuset skiftet fra å være løsnings- og resultatorientert til å se på gruppedynamikken og evaluere og vurdere hvordan gruppen jobbet med oppgavene.
Etter hver øvelse/oppgave går en "facilitator" (veileder) gjennom det som skjedde, utfordrer alle til å tenke over hvorfor de tok den rollen de gjorde, hvordan gruppen løste oppgaven, hva som frusterte og hva som fungerte.

TRUST (tillit) er et gjennomgangstema i Challenge Course. Challenge Course konseptet kan også brukes i forbindelse med andre aktiviteter som f eks fjellvandring, klatring, ridning/horsemanship, ski for å nevne noen. Alt avhengig av alder, interesse, bakgrunn osv til deltagerne.

Challenge Course jobber vi kontinuerlig med å utvikle. Følg med på våre hjemmesider og ta kontakt for nærmere informasjon og priser

Uvdal Resort Bjørnsrud / Camp Uvdal
Uvdalsvegen 966, 3632 Uvdal

Tlf. +47  99228210 / 97790790

Orgnr. 987 615 370