Bærekraft/verdier

Camp Uvdal er opptatt av bærekraftig utvikling, både lokalt og globalt. Vi er Miljøfyrtårnsbedrift, og har stort fokus på forbruk av både energi, vann og mat. Under sistnevnte kommer også avfallshåndtering. 

Camp Uvdal søker å leve opp til FNs bærekraftsmål der det er relevant, og ønsker å bidra til å bevare miljø og naturressurser for framtida. 

Vi ønsker også å ta et medmenneskeansvar, og har valgt å gi vår primære støtte til KFUK i Bangladesh. Gjennom denne organisasjonen bidrar vi til gratis skolegang for slumbarn, og til å støtte kvinnelige arbeidsplasser. Utdanning er eneste veg ut av fattigdom. Dette er derfor en støtte som gir mening! Vi ser det også som svært meningsfullt å bidra til å gi kvinner mulighet for en jobb. De viser seg ofte som kreative og dyktige entreprenører, og bidrar til å holde både storfamilien og lokalsamfunnet i gang. 

Uvdal Resort Bjørnsrud / Camp Uvdal
Uvdalsvegen 966, 3632 Uvdal

Tlf. +47  99228210 / 97790790

Orgnr. 987 615 370