Bærekraft/verdier

Camp Uvdal er opptatt av bærekraftig utvikling, både lokalt og globalt. Vi er Miljøfyrtårnsbedrift, og har stort fokus på forbruk av både energi, vann og mat. Under sistnevnte kommer også avfallshåndtering. 

Camp Uvdal søker å leve opp til FNs bærekraftsmål der det er relevant, og ønsker å bidra til å bevare miljø og naturressurser for framtida. 

Vi ønsker også å ta et medmenneskeansvar, og har valgt å gi vår primære støtte til KFUK i Bangladesh. Gjennom denne organisasjonen bidrar vi til gratis skolegang for slumbarn, og til å støtte kvinnelige arbeidsplasser. Utdanning er eneste veg ut av fattigdom. Dette er derfor en støtte som gir mening! Vi ser det også som svært meningsfullt å bidra til å gi kvinner mulighet for en jobb. De viser seg ofte som kreative og dyktige entreprenører, og bidrar til å holde både storfamilien og lokalsamfunnet i gang. 

Miljøfyrtårn 

logo-3630392b.png

Camp Uvdal har vært Miljøfyrtårn siden 2013 og er fornøyd med at det både lokalt og globalt nå settes stadig flere spørsmål med vår forbruksmentalitet. Vi har ennå lang veg å gå, også for egen bedrift, men alle små endringer vil på sikt gjøre stor forskjell. 

Vi er takknemlige for alle våre gjester og samarbeidspartnere som bidrar til å støtte vår miljøsatsing. Vårt mål for årene som kommer er å bli stadig flinkere til å tilrettelegge for avfallshåndtering og redusere forbruk. 

Bangla prosjektet

Camp Uvdal er stolt samarbeidspartner til KFUK i Bangladesh gjennom KFUK-KFUM i Buskerud. KFUK-KFUM i Buskerud har i en årrekke samlet inn penger og bidratt til kulturutveksling for ungdommer. Mange av disse ungdommene har også vært på Camp Uvdal og hatt team building samlinger - en herlig blanding av samfunnsengasjerte ungdommer fra Buskerud/Norge og Bangladesh. 

Det hele startet med at Turid Werrum, daværende kretssekretær i Buskerud KFUK-KFUM, fikk et hjerte for å hjelpe KFUK i Bangladesh. Gjennom utvekslinger, pengeinnsamlinger og blant annet en godt besøkt "Bangla-bod" på utallige arrangement, har Banglaprosjektet i Buskerud bidratt med ca 4 millioner kroner. Skoler er bygget, mikrokredittordninger iverksatt og utallige andre bidrag til å hjelpe de driftige kvinnene i KFUK Bangladesh til å gjøre en forskjell i sine lokalmiljø.

 

Aud Åshild har også vært i Bangladesh to ganger. Den første gangen som voksenleder sammen med en utsending av norske utvekslingsungdommer. Den andre gangen med en gjeng voksne som skulle få komme og se hva pengene vi har sendt er blitt brukt til. Begge turene gav uforglemmelige opplevelser, og det var derfor naturlig å velge Banglaprosjektet som vårt hovedprosjekt da vi besluttet å gi vårt sosiale engasjement et ansikt.

Ønsker du også å bidra? Kjøp et hjerte til kr 50 og gi et barn i Bangladesh en måned gratis undervisning.

Selges i resepsjonen. Finnes i fire varianter. 

En annen måte er å gi oss dine panteflasker. All pant vi samler inn går uavkortet til Banglaprosjektet.

IMG_5322
IMG_5322

IMG_5379
IMG_5379

IMG_5510
IMG_5510

IMG_5322
IMG_5322

1/4