Historien

Historien fortsetter under bildene

•1959
Uvdal Camping etableres
Skilt i vegkanten, vannpost og to utedoer.

 

•1961
Oppføring av kiosk/resepsjon
Stor omsetning av kioskvarer, brus, pølse etc. på hele 60-tallet.
Uvdal Camping blir NAF plass


•1962-1966
Bygges 14 campinghytter

 

•1963
Den 22 juli. Denne kvelden var det 48 telt på plassen.

 

•1964
1. Byggetrinn på sanitæranlegg
1+1+urinal+vaskrenne

 

1967
2.byggetrinn sanitæranlegg. Avd for damer og herrer.

 

•1967-1968
Oppføres det 3 hytter på 30 kvm. (30-serien)

•1970

Nye avkjøringer til campingplassen

Ny kiosk/resepsjon oppføres, oppholdsrom med div. automater (kakao/kaffe og platespiller)

Vareutvalget utvides med noe kolonialvarer

På 70-tallet var det på det meste 11 campingplasser i Uvdal.

Bensinstasjonene startet opp med salg av kioskvarer

Sydenturene begynte
 

•1977
Oppføres de 2 nye hytter på 24 kvm (20-serien)

 

•1978
3.byggetrinn sanitæranlegg. Anlegget bygges om
Senere restaurert flere ganger (fliser, kledning, maling)

 

•1992
30-serien flyttes
Første campingplass i Europa som presenterte seg på internett

 

•1993
Resepsjonen flyttes til andre siden av veien

 

•1994
20-serien flyttes

 

•1995
Omstruktureringen av campinghyttene
Eierskifte-Aud Åshild og Knut Morten overtar

1999 ->

•2001-2003
Reinvestering er ikke lenger tilstrekkelig

Trenger å satse mye i løpet av kort tid for å komme på et ønskelig nivå

Økt lønnsomhet ligger i økt aktivitet

Ønsker å bli større enn en enmannsbedrift. Kan ikke dekke alle funksjoner selv

Uvdal Resort Bjørnsrud / Camp Uvdal
Uvdalsvegen 966, 3632 Uvdal

Tlf. +47  99228210 / 97790790

Orgnr. 987 615 370