Møteplass

Vi ønsker at Camp Uvdal og Storstua kan brukes til alle former for møteplasser. Storstua fikk sitt navn med bakgrunn i at vi ønsket å lage en arena der mange kunne samles under samme tak og i samme rom. 

 

Trivselslaget har blant annet hatt flere Taco-fredagssamlinger med quiz og god prat over bordet. En samling der vi samles på tvers av alder og interesser, men med et felles ønske om å bidra til å opprettholde gode møteplasser der gode samtaler, nye vennskap og bekjentskap står i fokus.

Uvdal Resort Bjørnsrud / Camp Uvdal
Uvdalsvegen 966, 3632 Uvdal

Tlf. +47  99228210 / 97790790

Orgnr. 987 615 370