Personvernpolicy

1. Introduksjon

Disse retningslinjene beskriver hvordan nettstedet behandler persondata i nettbutikken/tjenesten
Med persondata mener vi data som kan benyttes til å identifisere enkeltpersoner.
Hvis du har spørsmål knyttet til disse retningslinjene kan du kontakte oss ved å sende en epost.

 

2. Innsamling og bruk av persondata

Når du registrer deg som bruker av tjenesten oppgir du informasjon som vi lagrer knyttet til din bruk av tjenesten
Vi kan benytter denne informasjonen for å tilby tjenesten og tilbud til deg, for å beregne oppgjøret mot innholdsleverandører og for å forbedre nettbutikken. Telefonnummeret du oppgir når du registrerer deg benyttes for å bekrefte at du er bosatt i riktig land

 

3. Deling av informasjon med tredjeparter

Vi deler kun dine persondata med tredjeparter i følgende tilfeller:

a) når du har gitt oss samtykke. Dette gjelder eksempelvis i forhold til Facebook (som videre beskrevet i punkt 9 under) eller når du ellers har gitt oss samtykke.

b) vi deler dine betalingsdata med våre oppgjørspartnere som besørger betaling.

c) når vi engasjerer tredjeparter for å utføre tjenester for oss i forbindelse av driften av tjenesten. I slike tilfeller vil fortsatt være ansvarlige for dine personlige data og forsikre oss om at behandlingen skjer i henhold til disse retningslinjene og gjeldende lovgivning.

d) når det er påkrevd etter lov eller offentlig påbud.

Vi vil aldri selge dine persondata til tredjeparter eller gi tredjeparter tilgang til dine persondata for sine egne formål.

 

4. Kommunikasjon

Hvis du har oppgitt din epostadresse eller ditt telefonnummer så vil vi kun bruke denne informasjonen til å kommunisere med deg om forhold som er relevante for tjeneste og din bruk av denne. Dette gjelder kvitteringer for betaling, informasjon om endringer i tjenesten, endringer i brukeravtalen og disse retningslinjene. Vi vil ikke bruke denne informasjonen til å sende deg informasjon om tjenester fra tredjeparter.

Vi sender vårt nyhetsbrev til våre brukere og lignende informasjon til våre brukere. Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

 

5. Loggfiler

Bruk av tjeneste og besøk på våre nettsider logges i servernes loggfiler. Disse loggfilene inneholder IP adressen til enheten som benyttet tjenesten eller nettsiden sammen med tidspunktet for bruken og informasjon om hvilken resurs som ble etterspurt. Hvis du er logget inn kan loggfilen også inneholde en referanse til din brukerprofil.

Loggfilene benyttes til å lage anonym brukerstatistikk som igjen benyttes til å beregne oppgjør mot innholdsleverandørene og til å analysere bruken av tjenesten.

 

6. Bruk av informasjonskapsler / “cookies”

Når du besøker våre nettsider kan det tenkes at vi sender en eller flere informasjonskapsler til enheten du benytter. Vi benytter disse informasjonskapslene til å tilby innlogging på nettstedet, til å huske brukervalg og for å ta rede på brukertrender.

Vi bruker både midlertidige informasjonskapsler og informasjonskapsler som lagres også etter at nettleseren er avsluttet. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i din nettleser og hindre at informasjonskapsler blir lagret, men dette kan redusere funksjonaliteten på nettstedet og kan føre til at du ikke lenger kan benytte tjenesten.

 

7. Sikkerhet

Vi lagrer dine data på en sikker måte på utstyr som tilgangsbegrenset og beskyttet. Kun et begrenset antall personer har tilgang til dette utstyret og kun personer som har behov for det har tilgang til dine personlige data.

 

8. Lagring av persondata

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som nødvendig for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene. Når det ikke lenger er nødvendig å lagre data vil dataene bli slettet eller anonymisert på en sikker og permanent måte. I tilfeller der vi etter gjeldende rett er forpliktet til å lagre dataene for en lengre periode enn vi selv har behov for tilgang så vil tilgangen til disse dataene bli blokkert.

 

9. Misbruk av tjenesten

Hvis det foreligger mistanke om misbruk av tjenesten kan vi kombinere data innhentet i henhold til disse retningslinjene med annen informasjon for å avdekke om misbruk foreligger, omfanget misbruket og hvem som står bak.

 

10. Vi overholder lover og regler

Vi vil alltid behandle dine personlige data på den måte som er beskrevet i disse retningslinjene og alltid i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. I Norge er dette først og fremst personopplysningsloven av 2000 og tilhørende forskrifter.

 

11. Endringer av disse retningslinjene

Tjenesten er gjenstand for konstant forbedring og fremtidige endringer kan påvirke måten vi behandler dine personopplysninger. Disse retningslinjene vil bli oppdatert for å reflektere slike endringer, endringer av lover og regler eller andre endringer av måten vi håndterer persondata. 

Uvdal Resort Bjørnsrud / Camp Uvdal
Uvdalsvegen 966, 3632 Uvdal

Tlf. +47  99228210 / 97790790

Orgnr. 987 615 370