Pilgrimsferda

Inspirert av historien skrev Ola Grøvdal rollespillet "Pilgrimsferda" for 11 år siden. - Handlingen foregår som en høymiddelaldersk pilgrimsvandring der pilgrimer, munker, nonner og følgesmenn er på vei til en kirke med et relikvieskrin, for å få bot for syndene sine. Området har vært ramma av frost og uår de siste åra. Skrinet skal til kirka for å være til velsignelse for egnen.  

"Pilgrimsferda" er et "LARP" rollespill (Live Action Role Play), en improvisert dramatisering, som vanligvis ikke har tilskuere. Publikum deltar i stedet aktivt gjennom å spille en rolle, en fiktiv person som de later som de er gjennom hele spillets varighet. Konseptets rollespill har ingen replikker. Deltagerne må løse oppgaven som gruppe. De må samhandle med de andre og respondere på det de sier og gjør. Det appellerer til fantasien og stimulerer kreativiteten.

"Pilgrimsferda" består av 52 roller, og 10 barneroller. Rollekortene er inndelt i fire grupper; Det er skoggangsmenn/kvinner, munker/nonner, pilgrimmer og vakter. Til sammen utgjør disse et rikt persongalleri, som gir muligheter til å lage variasjoner av historien. Spillet er laget i tre utgaver, tilpasset voksne, ungdommer og barn fra ca 10 år. Alle rollene trenger ikke fylles for at spillet skal fungere, men det er en forutsetning at noen av deltagerne kjenner historien og kan inneha de ledende rollene. Alle deltagerne blir oppkledd i rekvisita tilpasset sine roller. Fem flotte ungdommer fra Nore og Uvdal har tatt på seg oppgaven med å være faste deltagere. De er inspirerte og klare til å sette i gang.  "Pilgrimsferda" kan bestilles på forespørsel for skoler, bedrifter, organisasjoner, vennegjenger som ønsker å delta på Live Action Role Play. 

Påmelding - Tlf. 32743108 - aud@campuvdal.com

Uvdal Resort Bjørnsrud / Camp Uvdal
Uvdalsvegen 966, 3632 Uvdal

Tlf. +47  99228210 / 97790790

Orgnr. 987 615 370